Koji su relevantni zakoni za sporove koji se javljaju u kupoprodaji?

Kupoprodajni odnosi su, u zavisnosti od toga koje su vrste pravnog subjekta strane učesnice koje u njih stupaju, predmet regulisanja sledećih pravnih akata:

Ako su obe strane učesnice kupoprodajnog odnosa fizička lica, ili su obe strane pravna lica, dakle jednakog statusa, takav odnos je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima.

Tada, ukoliko kupujete ili prodajete stvari obratite pažnju na glavu VII Zakona o obligacionim odnosima. Posebno obratite pažnju na članove 454. zaključno sa 457. koji se bave samim pojmom prodaje, kao i rizicima u odnosu na predmet kupoprodaje. Ako predmet kupoprodaje sadrži materijalne nedostatke, konsultujte članove 478. zaključno sa 482, gde se podrobnije preciziraju rokovi za prijavljivanje pomenutih nedostataka drugoj strani.

Za slučaj da kao fizičko lice kupujete od prodavca koji ima svojstvo pravnog lica ili je registrovani preduzetnik, zakon kojim se bliže uređuju takvi odnosi je Zakon o zaštiti potrošača. Posebnu pažnju treba obratiti na članove 49. zaključno sa 55. jer se njima regulišu saobraznost, garancija i reklamacije.

Imajte u vidu da KupujemProdajem kao prenosilac oglasne poruke ne učestvuje ni na koji način u samom kupoprodajnom procesu, tako da mi nismo najstručniji za ovu problematiku, već ovde navodimo samo set najopštijih informacija koje mogu biti od koristi. Svakako je naša preporuka da se u slučaju bilo kakve pravne nedoumice obratite stručnom licu iz oblasti prava, na primer advokatu. 

Da li Vam je ova informacija pomogla?

Niste našli odgovor? Pogledajte srodna pitanja