Tag:AdBlock

Ne mogu da obrišem oglas. Šta da radim?

Moguće da Vam je aktivirana AdBlock ekstenzija, isključite je, pa pokušajte ponovo. Pokušajte i pražnjenjem "Cache and Cookies" pretraživača kombinacijom tastera Ctrl+Shift+Del. Ukoliko ništa od ovoga ne pomogne, pokušajte korišćenjem Google Chrome ...