Tag:blokirana komunikacija

Kako da odblokiram komunikaciju sa drugim korisnikom?

U Moj KP meniju kliknite na sekciju Poruke. Pri vrhu stranice obeležite polje blokirane konverzacije, kliknite na prepisku koju želite da odbolokirate i potvrdite. U slučaju da ste obrisali prepisku koju ste imali sa korisnikom sa koj...