Tag:broj telefona

Kakve slike mogu da unosim u oglase? Postoje li pravila ili ograničenja?

Slika treba da sadrži samo prikaz predmeta oglašavanja. Prihvatljive su slike rezolucije veće od 480x320 piksela, .jpg, .png ili .gif formata i manje od 15MB. Maksimalni broj slika po oglasu iznosi 15, osim kod kategorija Automobili, Motocikli, Nekr...