Tag:brzina odgovora

Brzina odgovaranja na KP Poruke

Pored ocena, KP korisnici imaju još jedan vredan pokazatelj profesionalnosti prodavaca. U otvorenom oglasu mogu da vide informaciju o tome koliko brzo prodavac odgovara na poruke, kao i procenat poruka na koje odgovara. Profesionalno odgovaranje na ...