Tag:Cena KP obnavljača

Kako da koristite KP Obnavljač

KP Obnavljač je usluga koja automatski obnavlja sve Vaše aktivne i parkirane oglase duplo češće od njihovog trajanja u grupi. Na primer, oglase koji traju 30 dana, KP Obnavljač obnavlja na svakih 15, oglase koji traju 90 dana, obnavlja na svakih 45....

Izmene KP Obnavljača

KP Obnavljač obnavlja sve vaše aktivne i parkirane oglase duplo većom učestalošću od njihovog trajanja u grupi. Na primer, oglase koji traju 30 dana, KP Obnavljač obnavlja na svakih 15. Na ovaj način, korisnici koji plaćaju KP Obnavljač će imati dod...