Tag:Dodaj u Adresar

Šta je Adresar i kako da dodam korisnika u Adresar?

Adresar je Vaš spisak korisnika od kojih potencijalno nešto želite da kupite i čije oglase želite da pratite. Da biste dodali korisnika u Adresar kliknite na oglas korisnika, pa na link Dodaj u adresar. Evidenciju dodatih korisnika možete vi...