Tag:HID broj

Šta je HID broj i zašto je bitno da ga imam?

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu, sva gazdinstva na kojima se nalaze životinje, privremeno ili trajno, moraju biti registrovana u Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu.  Pri registraciji, svako gazdinstvo dobija svoj jedinstveni dva...