Tag:ID oglasa

Šta je ID oglasa i kako da ga nađem?

ID je jedinstveni broj oglasa. Možete ga pronaći u gornjem delu stranice svakog otvorenog oglasa, bilo da pristupate platformi preko mobilnog telefona, ili preko Desktop računara.