Tag:Izmene u oglasu

Kako da izmene koje napravim u sekciji Moj nalog postanu vidljive na svim mojim oglasima?

Nakon što napravite izmenu u sekciji Moj nalog, obeležite "Da" kod "Da li želite da se ovi lični podaci ubace i u već postavljene oglase?" i sačuvajte izmene.