Tag:Link u oglasu

Kako da aktiviram promociju Link u oglasu?

Za aktivaciju promocija je neophodan KP Kredit. Da aktivirate promociju Link u oglasu, kliknite na Moji oglasi u Moj KP meniju. U sklopu svakog oglasa u listi primetićete opcije Obnovi i Promocije. Kliknite na Promocije, obeležite Link u oglasu, ...

Zašto se link ili e-mail adresa u oglasu prikazuju sa pauzama?

Ubacivanje linkova i e-mail adresa u oglas, osim u okviru promocije Link u oglasu, nije dozvoljeno. U slučajevima kada korisnik ubaci link ili e-mail adresu u opis oglasa, sistem ih automatski učini nefunkcionalnim.