Tag:Ocenjivanje

Brzina odgovaranja na KP Poruke

Pored ocena, KP korisnici imaju još jedan vredan pokazatelj profesionalnosti prodavaca. U otvorenom oglasu mogu da vide informaciju o tome koliko brzo prodavac odgovara na poruke, kao i procenat poruka na koje odgovara. Profesionalno odgovaranje na ...

Slike u Porukama!

Od sada u KP Porukama možete slati i slike. Samo kliknite na ikonicu spajalice i odaberite slike sa Vašeg uređaja. Možete poslati do 10 slika odjednom, i to u sledećim formatima: .jpg, .jpeg, .png, .webp i .heif. Ukoliko hoćete da pošaljete v...

Da li mogu da šaljem slike u KP Porukama?

Od sada u KP Porukama možete slati i slike. Samo kliknite na ikonicu spajalice i odaberite slike sa Vašeg uređaja. Možete poslati do 10 slika odjednom, i to u sledećim formatima: .jpg, .jpeg, .png, .webp i .heif. Ukoliko hoćete da pošaljete v...