Tag:Potvrda

Da li mogu da postavim oglas za nekretninu umesto člana porodice?

Ukoliko uslužno postavljate oglas za nekretninu umesto članova uže ili šire porodice, potrebno je da potvrdite saglasnost da ste vlasnik nekretnine umesto osobe za koju postavljate oglas.  Saglasnost možete potvrditi na 4. koraku kod postavl...