Tag:Severna Makedonija

Još lakše kupovine i prodaje u celom regionu!

Zbog sve većeg broja oglasa i poseta iz regiona, odlučili smo da olakšamo kupovine i prodaje u okviru Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Pri postavljanju oglasa, ili pretrazi istih radi kupovine, sada kao mesto možete oda...