Tag:tekući račun

Da li smem da pošaljem slike svoje platne kartice drugom korisniku?

Ako kupac želi da uplati iznos direktno na Vaš račun, dovoljno je da mu pošaljete broj svog tekućeg računa uz ostale osnovne podatke (ime, prezime i adresa).  Broj tekućeg računa obično je napisan u formi 3 cifre - 13 cifara - 2 cifre. Na pr...