Tag:Moj nalog

Kako da promenim ime na svom nalogu?

Opciju za promenu korisničkog imena možete pronaći: Moj KP → Moj nalog → Izmena ličnih podataka (desktop) Moj KP → Moj nalog → Lični podaci (mobilne verzije) NAPOMENA: Na istoj stranici obeležite "Da" kod "Da li želite da se ovi lični pod...

Kako da podesim online ili offline status?

Podrazumevano stanje je da ostali korisnici mogu videti da li ste online ili offline. Ukoliko želite da isključite tu opciju, možete to uraditi u sekciji Moj nalog, odeljak Podešavanja naloga (Ostala podešavanja) obeležavanjem polja "Ne" kod pitanja...

Kako da onemogućim da me drugi korisnici dodaju u Adresar?

Podrazumevano podešavanje je da Vas drugi korisnik može u svakom trenutku dodati u Adresar. Ukoliko želite da onemogućite tu opciju, možete to uraditi u sekciji Moj nalog, u odeljku Podešavanja naloga (Ostala podešvanja naloga) klikom na "ne" kod "D...