Šta je ID korisnika i kako da ga nađem?

Korisnički ID je broj koji služi za identifikaciju korisničkog naloga. ID drugog korisnika možete saznati tako što ćete otvoriti prepisku sa njim koristeći Desktop verziju platforme. Nakon što otvorite prepisku i pređete stelicom preko imena korisnika, prikazaće se oblačić sa osnovnim informacijama o korisniku među kojima je i korisnički ID.

Da li Vam je ova informacija pomogla?

Niste našli odgovor? Pogledajte srodna pitanja